A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Samenwerking verschillende locaties

Kinderfysiotherapie regio Rotterdam-Zuid en omstreken bestaat uit kinderfysiotherapeuten van vier verschillende locaties, die allemaal onder de verantwoordelijkheid vallen van Stichting Boog.
De vier locaties zijn:

•Gezondheidscentrum Beverwaard (Rotterdam)

www.zonboog.nl/gcbeverwaard

•Gezondheidscentrum Zuiderkroon (Rotterdam)

www.gc-zuiderkroon.nl

•Gezondheidscentrum De Volgerlanden (Hendrik-Ido-Ambacht)

www.gc-devolgerlanden.nl

•Kinderfysiotherapiepraktijk Rhoon (Rhoon)

www.kft-rhoon.nl

De kinderfysiotherapeuten van deze vier locaties vormen organisatorisch en inhoudelijk en vakgroep met een gedeelde zorgvisie. Centraal hierin staan: onderhouden van een hoge kwaliteit- en continuïteit van zorg in een dekkend werkgebied. Maar ook innovatie en vroegtijdig signaleren van motorische ontwikkelingsproblematiek. Dit vroegtijdig signaleren van (motorische) ontwikkelingsproblematiek kunnen we niet alleen, waardoor we samenwerken met consultatiebureauteams, schoolartsen, huis- en kinderartsen, leidsters van kinderdagverblijven en -peuterspeelzalen, leerkrachten basisscholen en logopedisten.

In het kader van deze samenwerking nemen onze kinderfysiotherapeuten deel aan bestaande (wijk)netwerken. Of ze dragen bij aan het ontwikkelen van dergelijke netwerken. De locaties zijn goed bereikbaar en hebben goed geoutilleerde behandelruimten en uitdagende spel/oefenmaterialen.