A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aanmelding en informatie

Uw kind kan door de huisarts of specialist worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om rechtstreeks, zonder verwijzing, een afspraak te maken met de kinderfysiotherapeut. Dit kan bijvoorbeeld na advies van het consultatiebureau of een leerkracht/interne begeleider bij motorische problemen op school.

Als u een huisarts hebt binnen het gezondheidscentrum Beverwaard dan wordt de aanmelding richting kinderfysiotherapeut na uw bezoek aan de huisarts intern geregeld. In alle andere gevallen kunt u de verwijzing van uw arts voor de kinderfysiotherapie afgeven bij de assistentes van het gezondheidscentrum .

U kunt uw kind ook telefonisch aanmelden voor kinderfysiotherapie bij de assistentes. De assistente zal de gegevens van uw kind noteren, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres en BSN nummer. Daarnaast vraagt de assistente u naar de reden van aanmelding. Tel: 010 – 479 96 41.

Na aanmelding wordt er binnen 10 werkdagen contact met u opgenomen door één van onze kinderfysiotherapeuten. Afhankelijk van de reden van aanmelding en de leeftijd van uw kind kan de wachttijd voor onderzoek en behandeling variëren. Voor baby’s onder de 6 maanden en voor spoedaanvragen is er geen wachtlijst. Uw kind wordt binnen 5 werkdagen opgeroepen.

Bereikbaarheid

Het adres van gezondheidscentrum Beverwaard is:

Boxbergenstraat 11
3077 JS Rotterdam

De afdeling kinderfysiotherapie is overdag te bereiken op telefoonnummer 010 – 479 96 41. Om onnodig storen te voorkomen kan de assistente u vragen naar uw naam en telefoonnummer, zodat wij u terug kunnen bellen.

Ook kunt u mailen naar kftgcb@zonboog.nl

Eerste afspraak

Wanneer u voor een eerste afspraak met de kinderfysiotherapeut naar het gezondheidscentrum komt, kunt u zonder u te melden, plaatsnemen in de wachtruimte op de eerste verdieping. De behandelend kinderfysiotherapeut haalt u daar op. Meldt u zich wel bij de centrum assistente als u langer dan 10 minuten moet wachten of als u zelf te laat bent. Vraag dan aan de centrumassistente of zijn contact opneemt met de betreffende kinderfysiotherapeut.

Neem voor de eerste afspraak mee:

uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en indien van toepassing een identiteitsbewijs van uw kind

Bij baby’s een handdoek, extra luier en een speeltje

Eventueel een verwijzing van consultatiebureau, huisarts of specialist

Vergoeding

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt, tenzij u een chronische verwijzing van een specialist heeft.

Kinderfysiotherapie onderdeel van grote afdeling fysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten uit het gezondheidscentrum Beverwaard zijn onderdeel van de afdeling fysiotherapie. Naast reguliere fysiotherapie en kinderfysiotherapie zijn er ook andere specialisaties in het gezondheidscentrum, zoals manuele therapie, bekkenbodemtherapie en fysiotherapie op haptonomische basis.

Heeft u klachten opgedaan tijdens het werk, sporten of zijn er klachten ontstaat na een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of gewoon door het ouder worden, dan bent u bij ons aan het goede adres. De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij/ zij kijkt samen met u naar uw lichamelijk situatie en uw mogelijkheden. Met zijn oefeningen en adviezen helpt de fysiotherapeut u in beweging te blijven.

Naast individuele therapie bieden wij ook groepstherapieën aan.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze web-site www.zonboog.nl/gcbeverwaard

Kinderfysiotherapeuten Gezondheidscentrum Beverwaard

Janet Brand
Moniek Abee
Wanda Krispijn
Marije Star

Adres:
Boxbergenstraat 11
3077 JS Rotterdam
Tel: 010 – 479 96 41
Mail: kftgcb@zonboog.nl
Website: www.zonboog.nl/gcbeverwaard