A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Kinderfysiotherapie

Like ons op Facebook!  

Voor wie kinderfysiotherapie ?

De kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen die moeite hebben om mee te komen. Op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

Ze werken samen met de kinderen (en eventueel hun ouders en leerkrachten) om hen weer functioneel te laten meedoen, zodat ze bijvoorbeeld op school kunnen deelnemen aan het spel. Dat gebeurt stap voor stap, op het niveau dat zij aankunnen. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die – zeker als het om zeer jonge kinderen gaat – een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. Omdat veel klachten ook andere oorzaken of uitingsvormen kunnen hebben, zijn er vaak nauwe contacten met de huisarts, de kinderarts, of andere behandelaars zoals bijvoorbeeld de logopedist.

Voorbeelden van aandoeningen/klachten waarmee een kind bij ons terecht kan:

 • Trage motorische ontwikkeling
 • Onhandige motoriek
 • Asymmetrische houding en/of ontwikkeling
 • Huilen
 • Voorkeursstand van het hoofd / afgeplatte schedel, tevens gediplomeerd om schedelmeting (PCM) te doen
 • Senso-motorische problemen bij kinderen met:

– ADHD

– PDD-NOS

– Syndroom van Asperger

– ADD

– Autisme

 • Schrijfproblemen
 • Sensorische Integratie Problemen
 • DCD
 • Dyspraxie
 • Neurologische Problemen, zoals:

– Erbse Parese

– Spina Bifida

– Spasticiteit

– Hemiplegie- quadriplegie

– Epilepsie

 • Ademhalingsproblemen, zoals:

– Astma

– Cystic Fibrosis

– CARA

– Hyperventilatie

 • Orthopedische problemen, zoals:

– Houdings- en standsafwijkingen

– Scoliose

– Torticollis

 • Overgewicht
 • Tenen lopen
 • Reuma
 • Aangeboren afwijkingen
 • Stofwisselingsziekten
 • Syndroom van Down
 • Hoofdpijn

FITKIDS groepen

Sinds april 2008 zijn we gestart met Fitkids.

FITKIDS is een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld. Er wordt getraind onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut in een gewone praktijk- of oefenruimte waar ook sporters zonder beperking trainen. Een belangrijk doel van FITKIDS is om de kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te meten waarbij veel bewegen vanzelfsprekend is en vooral ook heel plezierig. FITKIDS is geen vervanging van fysiotherapie. Het leert het kind dat het, ondanks zijn beperking of ziekte, gewoon mee kan doen aan activiteiten en sport.

Een FITKIDS-groep bestaat uit kinderen die verschillende beperkingen kunnen hebben, zoals diabetes,  cystic fibrosis, reuma, astma, cerebrale parese of andere chronische aandoeningen. Kinderen die vaak een gedwongen passief leven leiden, met weinig beweging.

Om het programma te volgen is een verwijzing van een specialist noodzakelijk.

Voor verdere informatie zie www.fitkids.nu