A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkregels

1. Afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 08.00 en 12.00 uur . Triage door de doktersassistente: Wanneer u naar de huisarts belt, krijgt u een doktersassistente aan de lijn. Wanneer u aan de balie komt, ziet u als eerste een doktersassistente. Zij heeft de opdracht om u een aantal vragen te stellen. Dit noemen wij Triage. Triage betekent letterlijk vertaald ‘sorteren’. In de huisartsenpraktijk komt dit neer op twee zaken. Door een aantal vragen te stellen wordt onderzocht wat op dat moment de beste hulp voor u is.

Alleen in dringende situaties is het mogelijk om voor dezelfde dag een afspraak te maken met de huisarts. Bij twijfel overlegt de assistente met de huisarts.

Verwijsbrief: Een verwijsbrief wordt gemaakt door de huisarts, indien de arts dit nodig vindt.

U dient hiervoor een afspraak te maken met de huisarts.

2. Afspraak afzeggen

Bij verhindering dient u altijd uw afspraak met de hulpverlener 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt een consult in rekening te brengen. Dit wordt in principe niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

3. Consult dokter

Per consult wordt één probleem behandeld. Hebt u meerdere klachten, overleg dit dan met de assistente wanneer u een afspraak maakt. Zij zal meer tijd voor u reserveren en kan worden voorkomen dat u een andere keer terug moet komen. Probeer uw klacht zo helder mogelijk te formuleren.

4. Centrumassistentes

De centrumassistentes in het gezondheidscentrum zijn opgeleid om een groot aantal medisch-technische handelingen te verrichten, zoals oren uitspuiten, urine onderzoek, bloeddruk metingen, suiker prikken, hechtingen verwijderen, wondverzorging en uitstrijkjes maken. Zij voeren deze handelingen zelfstandig uit. Daarnaast vervullen de centrumassistentes een zeer belangrijke rol bij de planning van de verschillende spreekuren die er in het gezondheidscentrum zijn. Daarom zullen zij u verschillende vragen stellen over uw klacht (triage) om de urgentie in te kunnen schatten en u op het juiste spreekuur te kunnen inplannen of u zelfstandig, dan wel in overleg met de huisarts, advies te geven.

Spreekuur assistenten en bloedafname uitsluitend op afspraak: tussen 8.00 – 10.30 en tussen 15.00 – 16.00 uur

Spreekuur kleine kwalen: Op afspraak en direct bij spoedgevallen. De gespecialiseerde doktersassistente houdt zelfstandig spreekuur op de volgende onderwerpen: huidallergie, bijtwonden, brandwonden, huidbeschadiging, insecten / tekenbeet, neusbloeding, tand door lip, enkel / teen letsel, keelpijn/keelontsteking, blaasklachten bij vrouwen, bloeduitstorting onder nagel.

SOA – consulent: De gespecialiseerde doktersassistente houdt zelfstandig spreekuur op het gebied van SOA.

Urine onderzoek:

Na telefonisch overleg met de assistente kan urine afgegeven worden  tussen 08.00 uur – 11.00 uur; na 14.00 uur kunt u bellen over de uitslag.

5. Eigen patiënten

De huisartsen in ons centrum hebben ieder eigen patiënten. De meeste huisartsen werken parttime in het gezondheidscentrum. Het kan gebeuren dat op de dag dat u met spoed een huisarts nodig hebt, juist uw huisarts niet aanwezig is. Eén van de andere huisartsen zal u dan helpen. Als uw vraag geen spoed vereist, proberen de centrumassistentes zo snel mogelijk een afspraak bij uw eigen huisarts te plannen.

6. Spoed

  • WANNEER IEDERE SECONDE TELT: 112
  • Bij levensbedreigende situaties tussen 8.00 en 17.00 uur: 010-479 28 00
  • Bij levensbedreigende situaties in avond / nacht / weekend en feestdagen: 010-290 98 88

In overige gevallen belt u met de assistente van uw eigen huisarts.

7. Visites

Indien u meent dat u door uw aandoening niet naar de praktijk kunt komen, kunt u met de assistente tussen 08.00 en 11.00 uur overleggen of de dokter u thuis kan bezoeken. Het hebben van geen vervoer is geen reden voor bezoek aan huis.

8. Telefonisch spreekuur

U kunt de dokter zelf telefonisch spreken. Maak een afspraak met de doktersassistente voor een tijdstip waarop de dokter u terug belt.

9. Avond/ nacht/ weekend

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u voor een spoedgeval terecht op de Huisartsenpost Rotterdam Zuid. U wordt verzocht eerst te bellen, zodat onnodig wachten in verband met te grote toeloop wordt voorkomen. Het telefoonnummer is: 010-290 98 88

Verzoek aan u:

Bel ’s avonds en in het weekend alleen naar de huisartsenpost, wanneer u meent dat u met de aandoening niet kunt wachten tot het eerstvolgende reguliere spreekuur. Met andere woorden: doe niet onnodig een beroep op de waarneming. Deze dokters doen ook hun eigen spreekuren en wij willen overbelasting zien te voorkomen.

10. Praktijkondersteuner

Patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD, suikerziekte, hoge bloeddruk etc. kunnen door deskundige praktijkondersteuners worden gezien op verzoek van de huisarts.