A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Centrumassistenten

SouhailaHoofd praktijkvoering, gespecialiseerd voor Zelfstandig Spreekuur Kleine Kwalen
Deborahin opleiding voor zelfstandig uitvoeren van spreekuur Kleine Kwalen
Fulyain opleiding voor SOA consulent
NellekeDoktersassistente
MerveDoktersassistente
WiesDoktersassistente, SOA consulent
PriscillaDoktersassistente
AsliDoktersassistente
MaryamDoktersassistente

Spreekuur kleine kwalen. De gespecialiseerde doktersassistente houdt zelfstandig spreekuur op de volgende onderwerpen: huidallergie, bijtwonden, brandwonden, huidbeschadiging, insecten / tekenbeet, neusbloeding, tand door lip, enkel / teen letsel, keelpijn/keelontsteking, blaasklachten bij vrouwen, bloeduitstorting onder nagel.

SOA – consulent. De gespecialiseerde doktersassistente houdt zelfstandig spreekuur op het gebied van SOA.

Algemene functie doktersassistente. In veel gevallen kunnen zij u helpen, zonder dat de huisarts hoeft te worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld als het gaat om veel voorkomende vragen over verkoudheid, griep, medicijnen, zwangerschap en diarree. U kunt op afspraak bij de assistentes onder meer terecht voor controle van urine bij verdenking van blaasontsteking, zwangerschapstests, injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes en vaginale afscheiding, controle van suikerziekte, hoge bloeddruk verhoogd cholesterol, verbinden van wonden, hechtingen verwijderen, wratten en EHBO.

Triage door de doktersassistente. Wanneer u naar de huisarts belt, krijgt u een doktersassistente aan de lijn. Wanneer u aan de balie komt, ziet u als eerste een doktersassistente. Zij heeft de opdracht om u een aantal vragen te stellen. Dit noemen wij Triage. Triage betekent letterlijk vertaald ‘sorteren’. In de huisartsenpraktijk komt dit neer op twee zaken. Door een aantal vragen te stellen wordt onderzocht wat op dat moment de beste hulp voor u is.

  1. Bijvoorbeeld een afspraak op het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente, een afspraak op het telefonisch spreekuur of medicijnen. De doktersassistente is zelf ook opgeleid om u te adviseren. Het is niet altijd zo dat een afspraak op het spreekuur van uw huisarts nodig is om uw vraag te beantwoorden.
  2. Het beoordelen van de urgentie om te zorgen voor juiste planning. Bij medisch dringende klachten krijgt u op een zo kort mogelijke termijn een afspraak. Bij klachten die kunnen wachten zal de praktijkassistente met u zoeken naar het meest geschikte moment. Dit omdat de agenda’s van de huisartsen erg druk zijn.

Bij triage wordt gebruikgemaakt van een protocol. Aan de hand hiervan worden de vragen gesteld om een zo helder mogelijk beeld van uw vraag te krijgen. Het protocol geeft vervolgens aan welke medische hulp geboden moet worden en op welke termijn dit moet plaatsvinden. Wanneer het meteen duidelijk is dat het om een spoedgeval gaat, zal de praktijkassistente u minder vragen stellen en zo snel mogelijk de juiste hulp inschakelen.

De eerste vraag is altijd: Wat is uw naam en geboortedatum. Uw dossier wordt hiermee opgezocht in de computer.

Daarna stelt zij vragen om precies te weten wat er aan de hand is, zoals:

  • Welke klachten?
  • Hoelang hebt u die klachten?
  • Hebt u koorts?
  • Wat hebt u zelf al gedaan?
  • Hebt u nog andere klachten?