A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisbezoek

Voor het aanvragen van huisbezoeken kunt u ’s morgens tussen 8.00 – 10.00 uur bellen met uw eigen huisarts.

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om gezondheidsredenen niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling in het gezondheidscentrum beter zijn, vragen wij u naar ons toe te komen wanneer dat enigszins mogelijk is. De huisbezoeken worden meestal tussen 12.00 en 14.00 uur door de huisarts afgelegd.