A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisartsen

Alle huisartsen zijn te bereiken op telefoonnummer: 010 – 47 996 21

 

-Persbericht-

Rotterdam, 22 januari 2019
Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard zetten zich
samen in voor gezondheid en welzijn van wijk
Op 21 januari hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard in
Rotterdam hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor een unieke vorm van
samenwerking. Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis: “Beide zorgaanbieders
gaan zich samen inzetten voor gezondheid en welzijn van de bewoners van de wijk
Beverwaard in Rotterdam Zuid. We werken al enige tijd samen, bij beide organisaties staat
‘de juiste zorg op de juiste plaats’ centraal. Ondertekening van de intentieverklaring is de
volgende stap om deze samenwerking uit te breiden.”

Het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard hebben speciale aandacht
voor vroeg-signalering en preventie. Puck Fillekes, bestuurder van ZONBOOG, waar het
Gezondheidscentrum deel van uitmaakt: “Wij zijn blij met de samenwerking omdat
huisartsen en specialisten samen kunnen optrekken om ook naar de toekomst toe
uitstekende zorg aan de inwoners van Beverwaard te kunnen blijven bieden”. Een
voorbeeld hiervan is het laagdrempelig overleg tussen medisch specialist en
praktijkondersteuner huisarts over chronische longpatiënten. Daarnaast zijn met de
huisartsen in het gezondheidscentrum afspraken gemaakt over de mogelijkheid om zonder
consult van een specialist een onderzoek aan te vragen. Zo kan er een slaaponderzoek
worden aangevraagd bij verdenking van slaapapneu, waardoor ziekenhuisbezoek niet altijd
nodig is.

Huisarts is regisseur
Centraal staat de huisarts, die het eerste aanspreekpunt voor de inwoner is. Door het
afstemmen van het brede zorg- en welzijnsaanbod op de behoefte van de inwoners kan de
huisarts, mede door de intensieve samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, de zorg
rondom de patiënt optimaal inzetten. Zorgverleners weten elkaar laagdrempelig te vinden,
wisselen kennis uit en stemmen onderling af of doorverwijzing wel of niet nodig is.

Optimaliseren gezondheid en welzijn inwoners
Naast verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Beverwaard,
hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard in hun
samenwerking speciale aandacht voor inwoners met een chronische aandoening. De
zorgaanbieders denken, juist bij deze groep, betere resultaten te kunnen bereiken door
intensieve multidisciplinaire samenwerking. In de komende periode zal dit bijvoorbeeld
vorm krijgen bij de chronische longziekte COPD en chronisch hartfalen.

Preventie
De preventie richt zich op de gehele wijkbevolking en heeft hoge prioriteit. De focus ligt
daarbij op leefstijl in brede zin. Hiervoor worden specifieke programma’s voor
risicogroepen opgezet. Daarnaast richt preventie zich bij patiënten met chronische
aandoeningen op het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van complicaties.
Bijvoorbeeld na een maagverkleining.
De komende maanden gaan het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard
van start om zowel de lopende initiatieven verder vorm te geven als nieuwe initiatieven te
ontplooien om de samenwerking te intensiveren.

 

 

 

 

 

 

 

Puck Fillekes – bestuurder ZONBOOG (links) en Wietske Vrijland, lid raad van bestuur
Maasstad Ziekenhuis ondertekenen de intentieverklaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigers van ZONBOOG / Gezondheidscentrum Beverwaard en het Maasstad
Ziekenhuis voor de ingang van Gezondheidscentrum Beverwaard.
Van links naar rechts:
Rob van Staveren, beleidsmedewerker/projectleider ZONBOOG
René van den Dorpel, voorzitter MSB en internist/nefroloog Maasstad Ziekenhuis
Hanneke Kruidhof, apotheker Gezondheidscentrum Beverwaard
Marian van Roosmalen, interim manager Gezondheidscentrum Beverwaard
Wilbert van den Winkel, directeur MSB Maasstad Ziekenhuis
Renate van Hengel, fysiotherapeut Gezondheidscentrum Beverwaard
Puck Fillekes, bestuurder ZONBOOG
Corine Luijendijk, huisarts Gezondheidscentrum Beverwaard
Wietske Vrijland, lid raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis
Astrid Nolet, relatiemanager eerstelijnszorg Maasstad Ziekenhuis.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.
GC Beverwaard is onderdeel van ZONBOOG, met 9 gezondheidscentra in Rotterdam (www.zonboog.nl)