A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Tarieven

Volwassenen

Wij raden u aan om zelf na te kijken of u aanvullende verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen en of voor welk bedrag.

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie namelijk beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen pas na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Uw fysiotherapeut kan vertellen om welke aandoeningen dit gaat.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2020 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

januari 2021

Bovenstaande tarieven gelden als particulier tarief.

Indien u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij de rekening van de behandeling direct indienen bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie Beverwaard heeft een contract met alle verzekeraars.

Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie dan dient de factuur aan het einde van elke behandeling direct per pin te worden voldaan.

(fouten en prijswijzingen voorbehouden)