A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkregels

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. U kunt zich afmelden op telefoonnummer 010-4799641 of via het mailadres [email protected]

Patiëntendossier

Uw klachten, het verloop hiervan en uw behandelplan houden wij elektronisch bij in een patiëntendossier. De geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien gewenst kunt u dit dossier inzien.

Behandeling

U heeft als patiënt de plicht om zo veel mogelijk met uw fysiotherapeut mee te werken door hem/haar alle relevante informatie te geven en zijn/haar adviezen op te volgen. Uw fysiotherapeut heeft de plicht om u informatie te geven over uw klachten en de voorgestelde behandeling. De fysiotherapeut laat zich bij het bepalen van uw behandeling leiden door de geldende richtlijnen en de eigen deskundigheid. U beslist samen met uw fysiotherapeut over de voorgestelde behandeling.

Waarneming

Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat uw behandelend fysiotherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden in overleg met u overgenomen door één van de andere fysiotherapeuten uit ons centrum. Uw patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten, dan kunnen we met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het voorkomen dat de behandelingen moeten worden afgezegd, waarvoor bij voorbaat onze excuses.

Hygiëne

Fysiotherapie is een beroep waarbij regelmatig sprake is van direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij stellen het daarom op prijs dat u hiermee rekening houdt met betrekking tot uw persoonlijke verzorging. Tevens verzoeken wij u om een eigen handdoek mee te brengen tijdens de behandeling of training, die u dan kunt gebruiken op de behandelbank of in de oefenzaal. De oefenzaal mag alleen betreden worden met schone zaalschoenen of met de overschoenen die voor de deur van de oefenzaal hangen.

Privacy

Omwille van de ruimte hebben wij niet standaard kamerschermen staan in de behandelruimtes. Indien u zich ongezien wilt omkleden, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij proberen u zo goed mogelijk te helpen, is het mogelijk dat u niet tevreden bent over ons centrum, de behandeling of over uw fysiotherapeut. Vaak zal het gaan om zaken die gemakkelijk op te lossen zijn. Soms kunnen problemen echter ingewikkelder zijn. In beide gevallen geldt: Blijf niet zitten met uw klacht! Pas als u doorgeeft dat u ontevreden bent, kan gezocht worden naar een oplossing.

Wij verzoeken u uw klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut te bespreken. Vindt u het moeilijk om met uw behandelend fysiotherapeut uw klacht te bespreken, neem dan contact op met de coördinator van de afdeling fysiotherapie, Renate van Hengel 010-4799641 of Email: [email protected]  Indien u gebruik wenst te maken van de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met de coördinator van de fysiotherapie Renate van Hengel of met de locatiemanager Ada van der Kaaden
Centrum manager, T: (010) 222 97 50 , E:  [email protected] Mocht deze regeling geen oplossing bieden nemen wij ook deel in een externe klachtenregeling van het gezondheidscentrum.

Kwaliteit

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit en het innoveren van de zorg.  Door middel van een evaluatieve enquete kan u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, benaderd worden om de door ons geleverde zorg te beoordelen.

Dit gebeurd door een centrale organisatie  u wordt per Email benaderd en gevraagd een enquête in te vullen middels de zogenaamde fysioprestatiemonitor.

Mocht u hier vragen over  hebben dan kunt u zich wenden tot uw behandelend fysiotherapeut.

Wij hopen u op deze manier goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of ideeën hebben, dan kunt u dit doorgeven aan uw behandelend fysiotherapeut. Opmerkingen of ideeën kunt u ook doorgeven in de ideeënbus beneden bij de uitgang.