A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Groepsbehandelingen

Naast individuele begeleiding is het ook mogelijk om deel te nemen aan beweeggroep. Een beweeggroep is een specifieke groep voor mensen met een bepaalde aandoening.

Op dit moment zijn er de volgende beweeggroepen aanwezig:

  • Medische fitness
  • Beweeggroep COPD
  • Beweeggroep Diabetes
  • Fitkids

De beweeggroepen COPD en Diabetes zijn een onderdeel van een multidisciplinair zorgprotocol, waarbij de fysiotherapeut het beweegprogramma voor zijn rekening neemt.

FITKIDS groepen

Sinds april 2008 is de kinderfysiotherapie begonnen met Fitkids.

FITKIDS is een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld. Er wordt getraind onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut in een gewone praktijk- of oefenruimte waar ook sporters zonder beperking trainen. Een belangrijk doel van FITKIDS is om de kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te meten waarbij veel bewegen vanzelfsprekend is en vooral ook heel plezierig. FITKIDS is geen vervanging van fysiotherapie. Het leert het kind dat het, ondanks zijn beperking of ziekte, gewoon mee kan doen aan activiteiten en sport.

Een FITKIDS-groep bestaat uit kinderen die verschillende beperkingen kunnen hebben, zoals diabetes, obesitas, cystic fibrosis, reuma, astma, cerebrale parese of andere chronische aandoeningen. Kinderen die vaak een gedwongen passief leven leiden, met weinig beweging.

Om het programma te volgen is een verwijzing van een specialist noodzakelijk.

Voor verdere informatie zie www.fitkids.nu