A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Fysiotherapie gezondheidscentrum Beverwaard is pluspraktijk geworden.

Vrijdag 18 september 2015 zijn de fysiotherapeuten van Beverwaard door de HCA (Health Care Auditing) getoetst of zij voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld om een plusPraktijk te worden. De fysiotherapeuten hebben hier hard voor gewerkt en hebben de toets glansrijk doorstaan.

Vanaf 18 september mogen ze zich plusPraktijk noemen en we zijn er trots op!

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar die een stapje verder gaan door onder andere de kwaliteit inzichtelijk te maken. Daarnaast bieden we:

  • Deskundige fysiotherapeuten
  • Goede bereikbaarheid
  • Ruime openingstijden
  • Korte wachttijd
  • Goede samenwerking met andere zorgverleners