A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zilveren Kruis

Achmea zorgzoeker

Achmea heeft op haar website de mogelijkheid om een zorgverlener in de buurt te zoeken. De website van Achmea is http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener/zorgverlener-zoeken/pages/default.aspx. Tevens is het voor Achmea verzekerden mogelijk, om na verwijzing van de huisarts, de afdeling zorgbemiddeling te bellen voor advies over onder andere wachttijden en kwaliteitsverschillen. Het telefoonnummer is 0900-9674.

Agis Zorggids

Niet elke zorgverlener levert dezelfde kwaliteit van zorg. Wilt u kiezen voor een zorgverlener waar Agis afspraken mee heeft gemaakt, zoals wij, kijk dan op de Agis Zorggids:
Http://zorgverleners.agisweb.nl/

Achmea zorgarrangementen

Samen met zorgverleners heeft Achmea gekeken hoe de toegang tot veelvoorkomende behandelingen verbeterd kan worden en gezocht naar manieren om nieuwe, betere behandelmethodes toe te passen. Die samenwerking heeft een pakket verbeteringen opgeleverd in de vorm van ‘zorgarrangementen’. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Achmea http://www.zilverenkruis.nl/zorgplus/pages/default.aspx.