A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisregels

Respect

Binnen het gezondheidscentrum wordt ieder mens met respect en met in achtneming van de wettelijke regels behandeld (waaronder de gedragscode antidiscriminatie, wet op de privacy etc.).

Geen intimiderend gedrag

Beledigingen en grof taalgebruik worden aangemerkt als intimiderend gedrag. Hiervan wordt melding gemaakt bij de locatiemanager die hiervoor een klachtenformulier opmaakt.

Afspraak afzeggen

Bij verhindering dient u altijd uw afspraak met de zorgverlener 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt een consult in rekening te brengen. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.