A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Krachtige Basiszorg in de achterstandswijken van Rotterdam

Krachtige Basiszorg in de achterstandswijken van Rotterdam

De komende twee jaar wordt in Rotterdam in vier wijken extra geïnvesteerd in samenwerking om mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en problemen op meerdere leefgebieden beter te helpen. Met name in achterstandswijken wonen veel mensen met complexe zorgvragen. Het is juist daar van belang om de huisartsenzorg en hulpverlening van het sociaal domein aan elkaar te koppelen. Doel is om vanuit één gezamenlijke visie en samen met de inwoner naar de juiste oplossing te zoeken. In Utrecht Overvecht is de aanpak ontwikkeld en onderzocht. Naast een beter ervaren kwaliteit van zorg bij patiënten en een positief effect op de gezondheid van bewoners en de zorgkosten, vermindert Krachtige Basiszorg de werkdruk en leidt deze tot meer werkplezier onder huisartsen en andere zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk. Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen voor huisartsen investeren twee jaar in deze ontwikkeling in Rotterdam maar ook in de drie andere grote steden, om van elkaar te leren en deze aanpak verder te kunnen overbrengen naar andere geïnteresseerden. Daarnaast willen zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen, zoals VWS, de Nza, ZN en de LHV, samen op zoek gaan naar het duurzaam financieren van deze manier van werken.

Krachtige Basiszorg is ontwikkeld door Stichting Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, met steun van Zilveren Kruis en de gemeente Utrecht.

Goed voor patiënt en professionals

Krachtige Basiszorg werkt omdat álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk vanuit één gezamenlijke visie kijken, leren, doen én samenwerken met de inwoners van de wijk. Samen zoeken ze naar de oplossing die past bij de specifieke klachten, problemen en situatie van degene die hulp vraagt.

Scholing en kennisdeling

De locaties in de wijken Beverwaard, Bloemhof, Crooswijk en Nieuwe Westen geven ieder op hun eigen manier invulling aan Krachtige Basiszorg, passend bij de specifieke behoefte van de bewoners in hun wijk. Hierdoor wordt gericht ingespeeld op problemen in de wijk, bijvoorbeeld door het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen, alleenstaande jonge moeders, GGZ-problematiek of LVB-problematiek. De professionals in de wijken zijn geschoold in de integrale aanpak en methodieken van Krachtige Basiszorg. Zij delen ervaringen met elkaar en maken samenhangende afspraken, bijvoorbeeld over de registratie in verschillende informatiesystemen zodat bijvoorbeeld de doktersassistente of de waarnemer makkelijk de afspraken terugvindt.

Onderzoek

Onderzoeksinstituut Nivel onderzoekt de komende twee jaren welke zaken bijdragen aan een succesvolle toepassing van Krachtige Basiszorg. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te gebruiken voor andere praktijken en gezondheidscentra om ook op deze meer integrale manier met collega’s en professionals in de wijk te werken zodat betere zorg aan de bewoner in de wijk verleend wordt.

Eerste ervaringen

Op een aantal plekken is al een start gemaakt met Krachtige Basiszorg. Wouter van Weers, huisarts in Amsterdam: “We werken nu een aantal maanden op deze manier en iedereen is positief. Patiënten merken dat we meer tijd en aandacht hebben. Ze voelen zich beter geholpen. Fijn, maar ook hard nodig. Wij ervaren vooral dat we nu zelf meer tijd hebben voor de patiënt en ruimte hebben om ons personeel beter te begeleiden en te scholen. Dit komt ten goede aan de patiënt, zodat er betere zorg geleverd wordt en uiteindelijk de druk op de zorg verkleint. Ook is er ruimte om nieuwe manieren van werken te proberen en de goede zaken te blijven gebruiken in zowel de eigen praktijk, als met het wijkteam en andere wijkpartners”.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Puck Fillekes, bestuurder Stichting ZONBOOG en contactpersoon Krachtige Basiszorg in Rotterdam, tel.no. 06 -38592732.

  Print artikel Naar boven