A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijk Groei

Ouders hebben regelmatig vragen over hun kinderen. Ze vragen zich af waardoor het kind zich op een bepaalde manier gedraagt, of willen weten welke capaciteiten hun kind heeft. Bij Praktijk Groei kunt u voor dit soort vragen terecht.

Een diagnostisch traject begint altijd met een intakegesprek. Daarin worden de klachten geïnventariseerd en de vragen die ouders beantwoord zouden willen zien. In overleg wordt bepaald welke testen ingezet kunnen worden. Te denken valt aan prestatietaken (zoals een intelligentietest), vragenlijsten en observaties.  Bij Praktijk Groei wordt vooral handelingsgerichte diagnostiek uitgevoerd. Dit betekent dat de diagnostiek vooral ingezet wordt om te weten hoe het kind in de klassensituatie of in de opvoedingssituatie het beste begeleid, opgevoed of geïnstrueerd kan worden.

Binnen Praktijk Groei is de diagnostiek vooral op kinderen, pubers en jonge adolescenten gericht. Diagnostiek voor volwassenen wordt niet aangeboden.

In 2009 is Chantal Taekema met Praktijk Groei gestart. Ze  is zowel orthopedagoog als GZ psycholoog. Ze biedt hulp in de basis GGZ. Chantal werkt op woensdagen in ons gezondheidscentrum. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.praktijk-groei.nl/.