A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

MEE Rijnmond

MEE Rotterdam Rijnmond ondersteunt mensen met een beperking zodat ze mee kunnen doen. In onze verschillende vestigingen binnen Rotterdam Rijnmond bieden wij informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of ziekte), een chronische aandoening (die beperkingen oplevert die blijvend van aard zijn), een vorm van autisme of een visuele of auditieve beperking.

MEE Rotterdam Rijnmond, locatie Berkel en Rodenrijs

Boerhaavestraat 13, 2652 EP Berkel en Rodenrijs

Telefoon (010) 282 11 40
Maandag t/m woensdag 9 – 10 uur
Als er geen consulent aanwezig is krijgt u de telefoniste van de hoofdvestiging aan de lijn.

E-mail: [email protected]
Informatie MEE

Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

Meedoen betekent meer dan alleen goede medische hulp en ondersteuning. Meedoen betekent zelf de regie voeren en zelf verantwoordelijkheid nemen. Meedoen betekent zelfstandig wonen, naar school gaan, werk of een goede dagbesteding hebben.

Grip op je leven betekent meedoen

U kunt bij MEE terecht zonder verwijsbrief of indicatie. De dienstverlening is gratis