A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma’s

Zorgprogramma’s COPD, Diabetes Mellitus type 2 & Cardio Vasculair Risico Management

Voor de zorg rondom COPD, DM2 & CVRM zijn zorgprogramma’s opgezet. Deze doelgroepen hebben allen een eigen zorgprogramma.

Deze zorgprogramma’s zijn geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënten met deze aandoeningen goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In deze zorgprogramma’s wordt de totale zorg omschreven:

  • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
  • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
  • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
  • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

De zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie: