A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundig Specialist

Binnen de praktijk wordt Marsha Lankreijer opgeleid tot Verpleegkundig Specialist. Dit betreft een tweejarige opleiding waarna zij bevoegd en bekwaam zal zijn in het behandelen van kleine kwalen en indien nodig voorschrijven van medicatie. Zij verwacht af te studeren in de zomer van 2021. Tot die tijd werkt zij onder supervisie van Dr. Happée en Dr. Verhagen.

Op dit moment ziet zij patiënten met huiduitslag (bijvoorbeeld bij allergie, eczeem, netelroos of gordelroos), klachten aan keel, neus en oren en klachten aan de luchtwegen. Daarnaast verricht zij het kinderlongspreekuur en zal zij extra betrokken zijn bij onze (kwetsbare) ouderen. Bij het maken van een afspraak zal u worden medegedeeld als de afspraak bij haar staat ingepland.

Spreekuurtijden: maandag tussen 8:00-16:00, dinsdag tussen 8:00-11:00, woensdag tussen 7:00-15:00
BIG Nummer: 99914695330

Klik hier voor meer informatie over de functie van een Verpleegkundig specialist.