A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundig Specialist

Binnen de praktijk wordt Marsha Lankreijer tot Verpleegkundig Specialist opgeleid. Dit betreft een tweejarige opleiding waarna zij bevoegd en bekwaam zal zijn in het behandelen van kleine kwalen en indien nodig voorschrijven van medicatie. De komende twee jaar zal zij onder supervisie van Dr. Happée en Dr. Verhagen met name hun patiënten zien. In de toekomst zal zij voor alle artsen patiënten gaan zien. Gedurende het opleidingstraject zal naar u worden gecommuniceerd voor welke kwalen u bij haar een afspraak kunt plannen.