A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Nieuws

Nieuws

Onderzoek Nivel

13 april 2021

Het Nivel doet onderzoek naar de lange termijn effecten van covid-19. Als huisartsenpraktijk doen wij hieraan mee. Dit kan betekenen dat u een uitnodiging krijgt van het Nivel als u Covid-19 heeft doorgemaakt. De onderzoeksgegevens zullen anoniem behandeld worden. Meer informatie is te vinden op de website van nivel: Effecten coronavirus op korte en langere termijn.

Even voorstellen: Dr. van der Burg, HAIO

6 april 2021

Ik ben Jorine van der Burg en ben sinds 1 maart werkzaam als huisarts in opleiding in de praktijk bij dr. Louwers en dr. van Kleef. Dit betekent dat ik afgestudeerd arts ben en mij verder ga specialiseren tot huisarts. Ik heb de studie geneeskunde in 2018 afgerond in Rotterdam aan het Erasmus MC en heb na mijn afstuderen als arts gewerkt op de Spoedeisende hulp, de Neurologie en bij de Psychiatrie. Ik ben werkzaam op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Spreekuur buiten kantoortijden

18 januari 2021

Per 25 januari 2021 kan u op 1 dag in de week ook bij uw eigen huisarts en de verpleegkundig specialist (i.o.) op consult komen buiten kantoortijden:
Dokter Salden: maandagochtend tussen 07:00 en 08:00
Dokter Verbaan: dinsdagochtend tussen 07:00 en 08:00
Dokter Verhagen: woensdagochtend tussen 07:00 en 08:00
Dokter Louwers: donderdagochtend tussen 07:00 en 08:00
Dokter van Kleef: donderdagmiddag tussen 17:00 en 18:00
Dokter Happee: vrijdagochtend tussen 07:00 en 08:00
Verpleegkundig Specialist (i.o.) M. Lankreijer: woensdagochtend tussen 7:00 en 8:00
Het spreekuur buiten kantoortijden kan u alleen op afspraak bezoeken, telefonisch in te plannen via onze assistente. De tijden zullen aansluitend op het reguliere spreekuur gevuld worden (dus eerst 7:50/17:10 vervolgens 7:40/17:20 etc.). Dit spreekuur is enkel geschikt voor niet-spoedeisende klachten. We zijn buiten kantoortijden niet telefonisch bereikbaar. Voor spoed buiten kantoortijden: bel de huisartsenpost.

Bent u ons nieuwe lid van de cliëntenraad?

12 november 2020

Stichting ZONBOOG is op zoek naar een voorzitter en 4 leden voor de nieuw op te richten cliëntenraad. Wilt u meer inspraak in hoe de zorg voor cliënten wordt georganiseerd? Wilt u meedenken over verbeteringen? Bent u positief ingesteld en werkt u graag in teamverband? Dan zijn wij op zoek naar u!

Over ZONBOOG
Stichting ZONBOOG is in de regio Rijnmond actief met 9 gezondheidscentra, 4 apotheken, 4 fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Met 280 medewerkers wordt zorg geboden aan 67.000 cliënten. De centra bieden hoogwaardige en cliëntgerichte eerstelijnsgezondheidszorg op wijkniveau aan.

Wat gaat u doen?
– U behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten;
– U denkt mee over het beleid van Stichting ZONBOOG.

Profiel
U heeft:
– Affiniteit met de zorg;
– Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en u kunt samenwerken in teamverband;
– Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
– Doorzettingsvermogen.

Specifieke aandachtspunten voor de voorzitter:
– Kan leidinggeven;
– Stimuleert de leden tot het leveren van een bijdrage;
– Is in staat een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met het bestuur van de organisatie;
– Is in staat de cliëntenraad extern te vertegenwoordigen.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering betreft gemiddeld zes vergaderingen per jaar (zowel overlegvergaderingen met de directie, als voorbereidingsvergaderingen) met de daarbij behorende voorbereidingstijd. Reiskosten en onkosten worden vergoed binnen de fiscale mogelijkheden.

Interesse?
Mail vóór 15 december 2020 uw motivatiebrief en curriculum vitae naar [email protected]. Maak in uw brief kenbaar of u de voorzittersrol wilt bekleden of als lid wilt deelnemen. U kunt uw brief ook opsturen naar Stichting ZONBOOG t.a.v. Secretaresse Raad van Bestuur, Postbus 85201, 3009 ME Rotterdam.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (010 4214972). De gesprekken vinden plaats aan het eind van 2020.

Nieuwe POH

2 september 2020

Gisteren is onze nieuwe collega Natasja van Aller gestart. Zij is bij ons werkzaam als praktijkondersteuner somatiek, en zal dus samen met Amanda de controles verrichten bij patiënten met Diabetes type 2, Astma, COPD en (preventie) Hart- en Vaatziekten.

Dr. Ladage, nieuwe HAIO

27 mei 2020

Vanaf 1 juni 2020 ben ik werkzaam als derdejaars huisarts in opleiding in de praktijk van Dr. van Kleef en Dr. Louwers. Dit betekent dat ik afgestudeerd arts ben en mij verder specialiseer tot huisarts. Ik ben aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Looprecept

7 januari 2020

In januari 2020 start onze praktijk met het Looprecept.
Elke dinsdag vanaf 13:00 uur zal er 30 minuten gewandeld worden in de buurt van het gezondheidscentrum. Verzamelen in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuners en soms een huisarts lopen mee. We gaan op een normaal tempo wandelen en iedereen die patiënt is kan aansluiten. Laagdrempelig, gezellig, sociaal en vooral de leukste stap naar een betere gezondheid.
De eerste keer is dinsdag 14 januari.
Enkele inspirerende filmpjes zijn te zien op het youtube kanaal van Looprecept en via de website zelf. www.looprecept.nl

Wijziging POH Somatiek

28 augustus 2019

Zoals al eerder aangekondigd gaat Marsha stoppen als POH Somatiek. Zij gaat per 1 september de tweejarige opleiding voor Verpleegkundig Specialist volgen en zal intern worden opgeleid worden door Dr. Happée en Dr. Verhagen. In het begin zal zij vooral meekijken en dus aanwezig zijn in het spreekuur van beide artsen. Later zal zij eigen spreekuur gaan draaien voor nader te bepalen klachten. Ze zal hierbij de huisartsen ondersteunen in hun spreekuur en heeft na haar afstuderen ook bevoegdheid tot het uitschrijven van medicatie.

Voor haar opvolging is eerder al Amanda Tettero aangenomen. Zij zal per 1 september de maandagen, dinsdagen, donderdagen en om de week ook de vrijdagen spreekuur draaien van 8.00 tot 16.00.

Wij zijn zoals altijd benieuwd naar uw ervaring met ons en horen dan ook graag uw mening over ons team en onze werkwijze. Ook bij nieuw personeel horen wij graag van u terug wat uw bevindingen zijn. U kunt zich via de assistentes aanmelden voor een jaarlijkse enquête via de mail of maak uw mening kenbaar via [email protected]

Uitbreiding team

2 juli 2019

Wellicht heeft u het al gezien, maar ons team is sinds kort versterkt met twee nieuwe gezichten.

Sinds 4 juni is Marissa van der Heijden gestart als POH-GGZ ter opvolging van Loes Stolk die sinds 1 mei met pensioen is gegaan. Marissa werkt de woensdagen en de vrijdagen.

Sinds 11 juni is Amanda Tettero gestart als POH-Somatiek. Zij heeft voor die tijd stage gelopen in onze praktijk en is, nu ze geslaagd is voor de DM2 en CVRM/HVZ, aangenomen als vaste medewerker. Voorlopig werkt zij enkel op de dinsdag waar zij CVRM/HVZ en DM2 spreekuur draait. Op de donderdag loopt zij nog stage bij Marsha met name om ook het Astma/COPD spreekuur te leren. Amanda heeft reeds lange ervaring als verpleegkundige op de afdeling Longziekten van het Lange Land ziekenhuis in Zoetermeer. Per 1 september zal zij ook de maandagen en donderdagen en om de week de vrijdag gaan werken. Zij zal dit gaan doen ter opvolging van Marsha die binnen de praktijk ander werk zal gaan doen. Daarover later meer.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Binnen onze huisartsenpraktijk vinden wij het belangrijk om van u te horen hoe u de dienstverlening en het bezoek aan de praktijk ervaart. Hierdoor kunnen wij onszelf constant blijven verbeteren. We zouden het enorm waarderen als u daaraan wilt bijdragen. Staat u hier voor open? Geef dit dan door aan onze assistentes zodat zij u hiervoor kunnen aanmelden. U krijgt dan maximaal één keer per jaar een enquête via de mail. Meer informatie vindt u hier.

Nieuwe huisarts

4 januari 2019

Vandaag is dokter C. Verbaan gestart als nieuwe vaste huisarts binnen onze praktijk. Voorlopig zijn haar vaste werkdagen de dinsdag en vrijdag. Een aantal van de reeds langere tijd werkzame huisartsen heeft meer patiënten in zorg dan passen bij de aantal uren dat zij werken. Sommige van deze patiënten zullen dan ook worden overgenomen door dokter Verbaan. Deze patiënten krijgen hierover persoonlijk bericht. Alle nieuwe patiënten worden ingeschreven bij dokter Verbaan.

Verbouwing

18 december 2018

Het gezondheidscentrum bestaat inmiddels al ruim 10 jaar en het is tijd voor een kleine opknapbeurt. De grootste aanpassingen die gedaan gaan worden betreffen het verhogen van de privacy aan de balie en het vernieuwen van de wachtkamer. Het kan dan ook niet anders dan dat u hier hinder van zal ondervinden bij een bezoek aan onze praktijk. Alvast onze excuses voor de overlast. De verbouwing is gepland in de week van 15 januari 2019. Omdat de balie van de assistentes zal worden aangepast zullen de assistentes die week zichtbaar zijn in een van de behandelkamers. Het is dan ook niet mogelijk om in die week een afspraak te plannen bij de assistentes. De spreekuren van de huisartsen en de POH’s gaan uiteraard wel gewoon door.

Mijngezondheid.net

17 december 2018

Sinds enkele weken biedt de praktijk een extra service aan voor u als patiënt. Een deel van jullie zal hierover ook al een mail hebben gehad. Het gaat om de service via www.mijngezondheid.net. Als u hiervoor een account aanmaakt kunt u inzage krijgen in het belangrijkste deel van uw dossier, uw medicatie herhalen of een medicatie-overzicht uitprinten, een afspraak maken bij de huisarts, assistentes of Praktijkondersteuner en u kunt korte vragen stellen via een E-consult. Mocht u geen mail hebben gehad dan kunt u zich ook aanmelden via de website. Op de homepagina vindt u een knop ‘Inschrijven MGn’. U wordt dan doorgelinkt naar een andere pagina binnen onze website waarbij u zich aan kunt melden bij uw eigen huisarts. Mocht u niet weten wie uw vaste huisarts is, dan kunt u dit navragen bij de assistentes.

Nieuwe huisarts

4 oktober 2018

Per 1 januari 2019 zal dokter C. Verbaan ons team komen versterken. Tot die tijd wordt zij waargenomen door dokter L. Smits.

Zwangerschapsverlof Dr. Verhagen

17 september 2018

Dokter Verhagen gaat vanaf 8 oktober met zwangerschapsverlof. Zij zal tot 4 maart 2019 afwezig zijn.
Gedurende deze periode zal zij worden waargenomen door dokter M. Akkermans.

Update: Grip op uw gezondheid!

13 augustus 2018

Huisartsenpraktijk Berkel en Rodenrijs biedt groepsvoorlichting aan voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 (DM2) of mensen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van Hart- en vaatziekten (CVRM). Denk hierbij aan het hebben van een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of overgewicht.
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt u onder andere geïnformeerd over wat (het risico op) de aandoening inhoudt en wat het betekent voor u en wat u zelf kunt doen om het risico te verlagen met zo min mogelijk medicatie.

De voorlichtingsavonden gaan volgens de PRISMA methode. PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie. Het is een voorlichtingsprogramma, speciaal ontwikkeld om u te ondersteunen op het gebied van DM2 óf CVRM.  Deze methode is zeer interactief en bedoeld om u te helpen uw kennis te vergroten en inzicht te verwerven in wat de aandoening voor u betekent, en wat u zelf kunt doen om er meer grip op te krijgen. Iedere training bestaat uit twee avonden, verspreid over twee weken. Per training is er plek voor circa 12 patiënten en eventueel hun partners.
De trainingen worden gegeven door onze praktijkondersteuner en een diëtist.

Klik hier voor meer informatie over PRISMA DM2 of hier voor PRISMA CVRM

AVG-Wetgeving.

6 juni 2018

25 mei 2018 is de nieuwe AVG wetgeving ingegaan. Als u benieuwd bent naar wat dit voor u betekend betreft uw contact met ons, klik dan hier.

Wellicht had u voor 25 mei al wel eens via de mail contact met ons. Door de nieuwe wetgeving zijn wij verplicht om uw gegevens extra te beveiligen. Dit maakt dan ook dat wij niet meer zomaar met u kunnen mailen. Alle mails die wij aan u sturen zullen beveiligd worden. Dit houdt in dat u een melding krijgt dat er een bericht van ons voor u klaarstaat, maar u eerst een wachtwoord zal moeten aanmaken om deze te kunnen openen. Het aanmaken van het wachtwoord hoeft maar één keer en kunt u vanaf dan altijd gebruiken om mails van ons aan u te openen. Het gaat hierbij om mails die gevoelige informatie over u bevatten zoals receptaanvragen, gemaakte afspraken of het mailen van een bloedsuikercurve.

Grip op uw gezondheid!

1 maart 2018

Huisartsenpraktijk Berkel en Rodenrijs biedt groepsvoorlichting aan voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 (DM2) of mensen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van Hart- en vaatziekten (CVRM). Denk hierbij aan het hebben van een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of overgewicht.
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt u onder andere geïnformeerd over wat (het risico op) de aandoening inhoudt en wat het betekent voor u en wat u zelf kunt doen om het risico te verlagen met zo min mogelijk medicatie.

De voorlichtingsavonden gaan volgens de PRISMA methode. PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie. Het is een voorlichtingsprogramma, speciaal ontwikkeld om u te ondersteunen op het gebied van DM2 óf CVRM.  Deze methode is zeer interactief en bedoeld om u te helpen uw kennis te vergroten en inzicht te verwerven in wat de aandoening voor u betekent, en wat u zelf kunt doen om er meer grip op te krijgen. Iedere training bestaat uit twee avonden, verspreid over twee weken. Per training is er plek voor circa 12 patiënten en eventueel hun partners.
De trainingen worden gegeven door onze praktijkondersteuner en een diëtist.

Heeft u DM2, een hoog cholesterol, hoge bloeddruk of overgewicht en bent u geïnteresseerd in het volgen van een training? Door uw gegevens achter te laten bij de assistentes wordt u op de hoogte gehouden als er een nieuwe trainingsdatum bekend is. Deelname aan de PRISMA training is gratis.