A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Onze praktijk is op dit moment gesloten voor inschrijving.

Uitwisseling medische gegevens

Als u wilt dat uw huisarts en apotheek uw medische gegevens kunnen uitwisselen dan moet u allebei toestemming geven. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven. U kunt hier uw toestemming regelen.

Regel uw toestemming in drie stappen

  1. Klik hieronder opĀ  “Toestemming regelen”. U komt dan op de website www.ikgeeftoestemming.nl Kies hier de zorgverlener bij wie u toestemming wilt regelen.
  2. Vul uw gegevens in.
  3. Verstuur uw gegevens met DigiD met sms of print het formulier en geef het af bij de balie.

Toestemming regelen

Al toestemming gegeven?

Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u nagaan op de website www.ikgeeftoestemming.nl of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij Mijn statusoverzicht.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.