A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

Spreekuur praktijkondersteuner somatiek

Alleen op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag.

  • reguliere controles van patiënten met een chronische ziekte zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), Hart-vaat ziekten, hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol) en astma / COPD (longziekten)
  • begeleiding patiënten die willen stoppen met roken
  • huisbezoeken bij oudere patiënten

De controles vinden plaats na verwijzing van de huisarts en worden in nauwe samenspraak met de huisarts uitgevoerd.

Amanda    
 
     
 
Maandag, dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag    

Spreekuur geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

Alleen op afspraak en met verwijzing van uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk zijn drie ondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) werkzaam. Dit zijn Loes Stolk, Gerlanda Wijninga en Kyra Crezee.

Zij houden wekelijks spreekuur in onze praktijk. Samen met de huisartsen kunnen we op deze manier mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender helpen.

Marissa  Gerlanda  Kyra
 
 
 
Woensdag en vrijdag Maandag en donderdag  Dinsdag

Hoe werkt het

Verwijst uw huisarts u door naar de POH GGZ in zijn/haar praktijk dan maakt u een afspraak voor een eerste gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft. Op basis daarvan krijgt u advies over de voor u geschikte hulp. Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH GGZ of een verwijzing naar een andere instantie. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk.

Wordt u doorverwezen naar een andere instantie dan worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

Telefoon (010) 707 45 00
Afspraak alleen met verwijzing van uw huisarts