A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Clienttevredenheid

Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs vindt uw mening over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening belangrijk. Mocht u ideeën hebben ter verbetering van onze praktijk, mail deze dan gerust naar [email protected]

Tevens voeren wij met regelmaat onderzoek uit naar de ervaringen over onze zorg en dienstverlening.

Dit onderzoek bevat vragen over:

– Het gezondheidscentrum als geheel
– De huisarts
– De praktijkondersteuner

Samenvatting Patiënttevredenheidsonderzoek (huisartsenpraktijk Berkel en Rodenrijs)

In de periode oktober 2016 t/m januari 2017 is een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door middel van vragenlijsten.

Er zijn over de praktijk in het algemeen 35 lijsten uitgedeeld en ingeleverd.

De volgende items zijn aan de orde geweest :

  1. Het gebouw
  2. De privacy in de praktijk
  3. Bereikbaarheid en beschikbaarheid
  4. Spreekuurorganisatie
  5. Aandacht voor preventie
  6. Team: delegatie en samenwerking
  7. Klachtenregeling en inzage dossier
  8. Opmerkingen over de praktijk

Uitkomsten uit de vragenlijsten over de praktijk in het algemeen

Uit reacties is gebleken dat de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, in het algemeen, tevreden zijn over ons gezondheidscentrum.

De belangrijkste goede scores zijn:

1.De wachtruimte is voldoende licht en helder en het klimaat is goed. Er is voldoende leesmateriaal.

2.De wachttijd voor telefonisch bereiken van de praktijk is goed. Tevens is de praktijk bij spoed zeer goed bereikbaar en ook de gewenste hulp bij spoed is goed.

3.De spreekuren vinden plaats op geschikte tijdstippen en er is de mogelijkheid om een langer consult af te spreken.

5.De huisarts is gemakkelijk telefonisch te raadplegen.

6.De behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk is prima evenals de telefonische bereikbaarheid.

De belangrijkste minder goede scores zijn:

1.Het gebouw behoeft een opknapbeurt en kan beter voor wat betreft netheid en hygiëne. De speelgelegenheid in de wachtkamer kan beter.

Ondernomen actie: De speelgelegenheid in de wachtkamer is verbeterd. Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor een opknapbeurt voor het gezondheidscentrum. Het gebouw bestaat volgend jaar 10 jaar en dan zijn er zaken die gedateerd zijn. Er wordt een start gemaakt met het opknappen in het najaar 2017.

2. Sommige patiënten vinden het vervelend dat ze door een andere huisarts gezien worden en geven aan dat de waarnemend huisartsen niet altijd goed op de hoogte is van de medische problemen .

Antwoord namens de praktijk: Er wordt binnen de huisartsenpraktijk naar gestreefd dat patiënten zoveel mogelijk bij hun eigen huisarts terecht kunnen. Het valt helaas niet te vermijden dat een patiënt bij een spoedeisende klacht soms door een andere arts gezien wordt aangezien de artsen in deeltijd werken. De huisartsen hebben ook vakantie of nascholing en dan wordt er vaak een waarnemend huisarts ingezet.

De waarnemende huisarts kan het medische dossier van de patiënt inzien en gebruiken. Het is afhankelijk van de hulpvraag wat zij opzoeken in het dossier.

3. De wachttijd in de wachtkamer kan beter.

Antwoord van de praktijk: De huisartsen streven ernaar om op tijd te werken. Er is 10 minuten voor een enkel consult (1 klacht) en 20 minuten voor een dubbel consult (2 klachten of een ingewikkelde klacht). Het komt voor dat niet goed ingeschat is hoeveel tijd er nodig voor de hulpvraag. Het kan ook gebeuren dat er een spoedgeval tussendoor komt.U helpt ons door aan te geven als u meerdere dingen met de huisarts wilt bespreken.

4. De vakantie van de huisartsen zijn niet aangegeven.

Ondernomen actie: Op de website staan inmiddels de vakanties onder het kopje huisartsen en dan links een kopje “vakanties huisartsen”.

5. Men weet niet goed waar men met een klacht terecht kan.

Antwoord van de praktijk Op de website staat eveneens onder het kopje huisartsen links een kopje “klachtenregeling”.

Het team van huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag.

Het e-mailadres van de praktijk is [email protected]

Ada van der Kaaden, centrummanager