A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Valpreventie

Otago valpreventie programma

Voelt u zich onzeker met het lopen of bewegen? Bent u het afgelopen jaar meer dan 1x gevallen?
Zou u graag weer actiever worden en daardoor beter voor uzelf kunnen zorgen?

Dan is het OTAGO-oefenprogramma iets voor u!

Het OTAGO-oefenprogramma is een effectief programma, waarbij beenspierkracht, evenwicht en lenigheid worden geoefend. Oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, op visite te kunnen gaan en hobby’s uit te kunnen voeren.

U leert door eenvoudige oefeningen uw evenwicht, kracht en soepelheid te verbeteren en te onderhouden. Daarnaast gaat u een wandelprogramma volgen, op eigen tempo, om de conditie te verbeteren en te onderhouden.

Met het OTAGO oefenprogramma:
• vermindert uw kans op vallen met 30-50%;
• bent u minder bezorgd om te vallen;
• verbetert uw kracht en de balans;
• wordt u gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Het OTAGO-oefenprogramma is bewezen effectief.

Het programma wordt begeleid door onze geriatriefysiotherapeut Arthur Merkestijn.

In Balans

We waren van plan om voor de zomer van 2020 te starten met het aanbieden van valpreventie in groepen; In Balans. Helaas gooide Corona roet in het eten. Zodra het mogelijk wordt gaan we kijken hoe we dit in de wijk kunnen gaan aanbieden.

In Balans is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen (65+) door middel van bewustwording van risicofactoren, verbetering van balans en mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.

De groepstraining In Balans bestaat uit voorlichting en een beweegprogramma.

Victor Vermeulen, Arthur Merkestijn en Jolien de Schrijver zijn getraind hebben de opleiding voor In Balans afgerond en zullen de traingroep(en) t.z.t. gaan begeleiden.