A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is opgeleid om kinderen (0-18 jaar) met een motorisch
probleem spelenderwijs te leren bewegen. Er zijn verschillende problemen die de ontwikkeling kunnen belemmeren:

Baby’s en Peuters 0-2 jaar:
*Vroeggeboorte (pre-, dysmatuur)
*Voorkeurshouding (asymmetrie/torticollis/overstrekken)
*Spanningsproblemen (slappe of gespannen houding)
*Scheve schedel (plagiocephalie)
*Motorische ontwikkelingsachterstand
*Hersenbeschadiging (Cerebrale Parese)
*Open ruggetje (Spina Bifida)
*Zenuwletsel van de arm (Plexus Brachialis Laesie)
*Billenschuivers

Peuters van 2-4 jaar:
*Motorische ontwikkelingsachterstand (bijv. laat zijn met lopen)
*Afwijkend looppatroon (veel vallen/angst voor bewegen/tenengang)
*Asymmetrische ontwikkeling
*Spanningsproblemen (te hoge of te lage spanning)
*Neurologische problemen
*Orthopedische problemen / blessures
*Ademhalingsproblemen
*Motoriek problemen waardoor overgewicht ontstaat

Kleuters en Schoolkinderen:
*Fijne motoriek problemen (aan- en uitkleden/vouwen/knippen/plakken/
kleuren/schrijven)
*Grove motoriek problemen (niet durven klimmen/springen/fietsen)
*Houdingsproblemen en scoliose
*Pijnklachten bij sporten
*Neurologische problemen
*Orthopedische problemen / blessures
*Ademhalingsproblemen
*Motoriek problemen bij overgewicht

Als er een duidelijk beeld is van de klachten en problemen van uw kind, dan wordt er gestart met de behandeling. Het is zowel voor u als voor uw kind belangrijk om te weten wat haalbaar is en daar met elkaar naar toe te werken. Deze doelen hebben betrekking op het verbeteren van de motoriek, fysieke kracht, de coördinatie en/of de stabiliteit van het kind.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de omvang van de klacht. Soms is alleen een advies al voldoende (bijvoorbeeld en houdings- of sportadvies), maar soms duurt de behandeling langere tijd.

Onze kinderfysiotherapeut is Rowan Coene.