A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Corona revalidatie

Longfysiotherapeut Victor Vermeulen, kan nu coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Hij richt zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet heeft Victor, die al gespecialiseerd was in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van coronapatiënten.

Victor richt zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie. Gezien de complexiteit van het herstel na corona wordt er (indien nodig) samengewerkt met een diëtiste, logopedist, ergotherapeut, psycholoog en specialistisch longverpleegkundige.

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, dwz. kent geen winstoogmerk of commerciële belangen.

www.chronischzorgnet.nl

Samen werken we aan de beste zorg voor de mensen die zijn getroffen door het coronavirus. #samensterk