Klachten Gezond op Zuid

Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om aan ons te laten weten hoe u de dienstverlening ervaart.

Bespreek uw klacht met een medewerker

Als u ontevreden bent over een van onze diensten vragen wij u dit eerst met de betrokken medewerker(s) te bespreken. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan volgt bemiddeling vanuit de centrummanager.

 1. Mondeling
  Maak een afspraak met de betreffende medewerker(s) of de manager om uw klacht te bespreken.
 2. Schriftelijk
  Stuur een brief/mail gericht aan de betreffende medewerker of manager.
 3. Via de website
  Vul online een klachtenformulier in: klik hier voor het formulier.

Dien een klacht in bij SKGE

Komt u er met de manager niet uit? Dan kan bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris uitkomst bieden. De klachtenfunctionaris werkt via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Alle zorgverleners van stichting Gezond op Zuid zijn bij de SKGE aangesloten.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE om een klacht in te dienen. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De klachtenfunctionaris vertelt u hoe u dit kunt doen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede een veilige zorg. Heeft u het gevoel dat een seksuele grens overschreden wordt, dan kunt u ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Meer informatie leest u in de brochure van de Rijksoverheid.

Klachtenformulier

Vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Graag verzoeken wij u om de situatie eerst te bespreken met betrokken medewerker. Mocht u dan ook na dit gesprek niet tevreden zijn over de afhandeling kunt u mondeling contact opnemen met zijn/haar leidinggevende of uw klacht via onderstaand formulier indienen.

  Hou u er aub er rekening mee dat op onze locatie de voertaal voornamelijk Nederlands en Engels is.
  Indien u liever in een andere taal geholpen zou willen worden, informeer dan naar de mogelijkheden

  Mogen wij cookies plaatsen?

  Wij maken gebruik van reCAPTHA voor het veilig kunnen versturen van de contactformulieren en het tegengaan van spam.

  Om reCAPTHA goed te laten functioneren moeten wij cookies plaatsen. Gaat u hier mee akkoord?

  Ok, toon formulier