A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Informatie en advies

Bij goede medicatiebegeleiding is informatie en advies over uw geneesmiddelen zeer belangrijk. Wij geven u extra informatie wanneer u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt afgeleverd.

Het is altijd mogelijk om een afspraak met de apotheker of één van de apothekersassistenten te maken om over uw medicatie en/of medische hulpmiddelen te praten. Op uw verzoek brengen wij graag een bezoek aan huis om u in uw vertrouwde omgeving advies en voorlichting te geven.

Eerste voorschrift

Indien u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, geven wij daar speciale aandacht aan. Naast de bijsluiter verstrekken wij u extra beschikbaar informatiemateriaal over het geneesmiddel en/of de wijze van toediening en/of de aandoening. Bij aflevering lichten wij kort het gebruik toe.

Bij een eerste voorschrift geven wij u een voorraad voor 15 dagen mee. Dit is voorgeschreven door de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Dit is het geval als het geneesmiddel niet het gewenste effect heeft. Schrijft de arts toch voor een langere periode geneesmiddelen voor, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhalingsrecept mee. Als het geneesmiddel bevalt, kunt u na afloop van de 15 dagen het restant bij ons ophalen of deze laten bezorgen.

Evenementen

De Briand Apotheek houdt jaarlijks in samen werking met de huisartsen van het gezondheidscentrum en de specialisten van het IJsseland Ziekenhuis een voorlichtingsbijeenkomst voor patiënten. Deze bijeenkomst is voor iedereen gratis bij te wonen en vindt plaats in september.

Tijdens de diabetesweek in november is er de mogelijkheid om uw bloedglucosewaarde te laten bepalen. De Briand Apotheek werkt hiervoor samen met de praktijk ondersteunend huisarts van het gezondheidscentrum Ommoord.

Wij zijn ook gestart met de herhaalservice. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de apotheek.