A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Voorlichtingsavond

Voorlichtingsavond

Voorlichtingsavond Astma en Allergie in Nesselande op 18 september  a.s.

Rotterdam –
In september organiseren Gezondheidscentrum Nesselande, Apotheek Nesselande en Briand Apotheek een voorlichtingsavond voor patiënten met astma en allergie. Verschillende bij deze ziekte betrokken zorgverleners – o.a. een huisarts, apotheker en longarts – geven tijdens deze avond een toelichting op hun specifieke rol. Het belang van een goede samenwerking tussen deze zorgverleners en de (actieve) rol van de patiënt zelf komen hierbij uitgebreid aan bod.

Wat is Astma?
Astma is een aandoening van de luchtwegen (in de longen).
U kunt last hebben van benauwdheid, slijm ophoesten en een piepende ademhaling.
Een astma-aanval ontstaat zowel door allergische prikkels: graspollen, katten,huisstofmijt, als aspecifieke prikkels: baklucht, rook, kou en inspanning.
Sporten is belangrijk, juist bij astma is het belangrijk om in conditie te blijven.
Astma wordt behandeld met medicijnen.

Voorlichtingsavond
Voorlichting aan astmapatiënten is dus van  belang. Goede instructie en voorlichting over het ziektebeeld, de behandeling en het effect wat ervan verwacht mag worden zijn belangrijke preventieve maatregelen.

woensdag 18 september a.s. van 19.30 – 21.00 uur
o    Organisatie: Gezondheidscentrum Nesselande, Apotheek Nesselande en Briand Apotheek in samenwerking met de afdeling Longziekten van het IJsselland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis
o    Locatie: Theaterzaal, gebouw de Kristal, Cypruslaan 402
o    Sprekers: huisarts, apotheker, longarts en praktijkverpleegkundige
o    Aanmelding via [email protected] of [email protected]

  Print artikel Naar boven