A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Bent u ons nieuwe lid van de cliëntenraad?

Bent u ons nieuwe lid van de cliëntenraad?

Stichting ZONBOOG is op zoek naar een voorzitter en 4 leden voor de nieuw op te richten cliëntenraad. Wilt u meer inspraak in hoe de zorg voor cliënten wordt georganiseerd? Wilt u meedenken over verbeteringen? Bent u positief ingesteld en werkt u graag in teamverband? Dan zijn wij op zoek naar u!

Over ZONBOOG
Stichting ZONBOOG is in de regio Rijnmond actief met 9 gezondheidscentra, 4 apotheken, 4 fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Met 280 medewerkers wordt zorg geboden aan 67.000 cliënten. De centra bieden hoogwaardige en cliëntgerichte eerstelijnsgezondheidszorg op wijkniveau aan.

Wat gaat u doen?

 • U behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten;
 • U denkt mee over het beleid van Stichting ZONBOOG.

Profiel
U heeft:

 • Affiniteit met de zorg;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en u kunt samenwerken in teamverband;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Doorzettingsvermogen.

Specifieke aandachtspunten voor de voorzitter:

 • Kan leidinggeven;
 • Stimuleert de leden tot het leveren van een bijdrage;
 • Is in staat een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met het bestuur van de organisatie;
 • Is in staat de cliëntenraad extern te vertegenwoordigen.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering betreft gemiddeld zes vergaderingen per jaar (zowel overlegvergaderingen met de directie, als voorbereidingsvergaderingen) met de daarbij behorende voorbereidingstijd. Reiskosten en onkosten worden vergoed binnen de fiscale mogelijkheden.

Interesse?
Stuur vóór 22 december 2020 een mail, waarin u omschrijft waarom u lid wil worden, naar [email protected]. Maak in uw brief kenbaar of u de voorzittersrol wilt bekleden of als lid wilt deelnemen. U kunt uw brief ook opsturen naar Stichting Zonboog t.a.v. A. Vincendon, Postbus 85201, 3009 ME Rotterdam.

Heeft u nog vragen? Voor nadere informatie kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met mevrouw Vincendon (010 – 209 96 00).

  Print artikel Naar boven