A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Bent u ons nieuwe lid van de cliëntenraad?

Bent u ons nieuwe lid van de cliëntenraad?

Stichting ZONBOOG is op zoek naar een voorzitter en 4 leden voor de nieuw op te richten cliëntenraad. Wilt u meer inspraak in hoe de zorg voor cliënten wordt georganiseerd? Wilt u meedenken over verbeteringen? Bent u positief ingesteld en werkt u graag in teamverband? Dan zijn wij op zoek naar u!

Over ZONBOOG

Stichting ZONBOOG is in de regio Rijnmond en omstreken actief met 9 gezondheidscentra, 4 apotheken, 4 fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICTbedrijf. Met 280 medewerkers wordt zorg geboden aan 67.000 cliënten. De centra bieden
hoogwaardige en cliëntgerichte eerstelijnsgezondheidszorg op wijkniveau aan.

Wat gaat u doen?

De cliëntenraad dient de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Samen met de andere leden van de cliëntenraad kijkt u naar het beleid van de organisatie vanuit het perspectief van cliënten. Als lid van de cliëntenraad stemt u al dan niet in met bepaald beleid en adviseert u hier met de andere leden over (gevraagd en ongevraagd).

Profiel

U bent (in het bezit van) of heeft:

 • Affiniteit met en/of ervaring in de zorg en bent thuis in de processen van de zorgsector;
 • Beleidsmatige interesse in gezondheidszorgvraagstukken;
 • Belangstelling voor de positie van cliënten in het algemeen;
 • In staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de organisatie en
  tussen het persoonlijk belang en het belang van cliënten;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten,
  respectvol kunnen optreden);
 • Gemotiveerd en hebt doorzettingsvermogen;
 • U kunt samenwerken in teamverband en in een bestuurlijke omgeving.

Specifieke aandachtspunten voor de voorzitter:

 • Kan leidinggeven aan de vergadering;
 • Heeft het vermogen om de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • Is in staat een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met het bestuur van de
  organisatie;
 • Is in staat de cliëntenraad extern te vertegenwoordigen.

Tijdsinvestering deelname cliëntenraad

De tijdsinvestering betreft gemiddeld zes vergaderingen per jaar (zowel
overlegvergaderingen met de directie, als voorbereidingsvergaderingen) met de daarbij behorende voorbereidingstijd. Reiskosten en onkosten worden vergoed binnen de fiscale mogelijkheden.

Interesse?

Mail vóór 1 oktober uw motivatiebrief en Curriculum Vitae naar [email protected]. Maak in uw brief kenbaar of u de voorzittersrol wilt bekleden of als lid wilt deelnemen. U kunt uw brief ook opsturen naar Stichting ZONBOOG t.a.v. Secretaresse Raad van Bestuur, Postbus 85201, 3009 ME Rotterdam.


Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Astrid Vincendon (010-209 96 00) tot 27 augustus en vanaf 31 augustus met het secretariaat (010-421 47 12). De gesprekken vinden plaats in de tweede helft van oktober 2020.

  Print artikel Naar boven