A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Spoedarts Gezondheidscentrum Beverwaard

Spoedarts Gezondheidscentrum Beverwaard

Gezondheidscentrum Beverwaard is op zoek naar een

Spoedarts

unieke plek voor een huisarts! (3 dagen per week)

Gezondheidscentrum Beverwaard ligt in de Rotterdamse wijk Beverwaard in het zuidoosten van Rotterdam. Door de ligging en het vele groen heeft Beverwaard een dorpse sfeer, maar het is ook een kwetsbare wijk. De populatie van 12.000 inwoners is gemêleerd en relatief jong. De zorgconsumptie is hoger dan gemiddeld door multi problematiek zowel somatisch, psychisch als sociaal-maatschappelijk; regelmatig gepaard gaande met lage gezondheidsvaardigheden en/of taalachterstand.

Binnen het gezondheidscentrum werken circa 45 medewerkers, onder andere huisartsen, centrumassistenten, POH-S, POH-GGZ en een verpleegkundig specialist. Er is ook een apotheek en (kinder)-fysiotherapie. De huisartsenpraktijk is NHG geaccrediteerd. De omvang van de praktijken gezamenlijk is 10.500 patiënten, waarvoor op dit moment zes huisartsen met op naam ingeschreven patiënten en een ‘waarneempraktijk’ samenwerken.

Krachtige Basiszorg

Begin dit jaar zijn wij binnen ons gezondheidscentrum gestart met ‘Krachtige Basiszorg’. Krachtige Basiszorg is een vernieuwende, integrale aanpak in een kwetsbare wijk door alle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie tezamen. De aanpak richt zich proactief op de bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en met problematiek in meerdere leefdomeinen. In aansluiting op Krachtige Basiszorg zijn wij ook een intensievere samenwerking met het Maasstadziekenhuis aangegaan. Met als doel het opzetten en aanbieden van integrale populatiegerichte zorg voor de inwoners van Beverwaard. Concreet zijn we begonnen met het samen oppakken van thema’s als gezonde leefstijl, kinderen met SOLK en een goede overdracht rondom ontslag.

Om deze innovatieve trajecten goed uit te kunnen voeren hebben we ingezet op  praktijkverkleining, zijn we gaan werken met een spoedarts en gaan we over op 15 minuten consulten. I.v.m. de praktijkverkleining en vanwege het a.s. vertrek van een vaste en waarnemende huisarts zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Naast vaste huisarts(en) met patiënten op naam, zoeken we ook een spoedarts.

Werkzaamheden spoedarts

Door met een spoedarts te werken voorkomen we dat de andere huisartsen voortdurend gestoord wordt voor spoedvragen, -telefoontjes en -gevallen. Deze komen allemaal bij de spoedarts, zodat de andere huisartsen hun normale spreekuren, huisbezoeken en andere werkzaamheden zonder te veel onderbrekingen kunnen afhandelen. De spoedarts heeft daarnaast gedurende de hele dag een belangrijke rol in het ondersteunen en ‘coachen on the job’ van de assistentes als het gaat om triage en ingewikkelde vragen van patiënten.
De spoedarts heeft dus geen patiënten op naam. Op momenten dat er geen spoedpatiënten zijn of vragen te beantwoorden, zal zij/hij andere taken verrichten in het Gezondheidscentrum, zoals de post verwerken maar ook het oppakken van (vernieuwende) thema’s/projecten. De spoedarts werkt in elk geval op de maandag en de vrijdag.

Wij bieden…

Wij hebben een gemotiveerd team van professionele collega’s en bieden de mogelijkheid om door te groeien in opleiden, onderzoek en management. Daarnaast hebben we goede arbeidsvoorwaarden volgens de AHG-regeling met o.a. een vast budget voor bij- en nascholing.

Over ZONBOOG

Stichting ZONBOOG is actief in de regio Rijnmond met 9 gezondheidscentra, 4 apotheken, 3 fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Met 270 medewerkers wordt zorg geboden aan 65.000 patiënten. De centra bieden hoogwaardige en cliëntgerichte eerstelijnsgezondheidszorg op wijkniveau aan.

Reageren

Ben je enthousiast geworden en sluit jij aan op ons profiel? Dan ontvangen wij graag per mail jouw CV en een onderbouwing van je relevante ervaring. Emailadres: sollicitatie@zonboog.nl

Meer informatie

Wil je nadere informatie? Dan kun je contact opnemen met Corine Luijendijk, telefoon nummer 010-4799610 (te bereiken van maandag t/m woensdag). Meer informatie over ons Gezondheidscentrum kun je vinden op www.zonboog.nl/gcbeverwaard.

#spoedarts #gezondheidscentrum #NHG #Rotterdam #Beverwaard #vacatures #eerstelijnsgezondheidszorg #krachtigebasiszorg #rijnmond #AHG #huisarts

  Print artikel Naar boven