A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisarts gezondheidscentrum Beverwaard Rotterdam

Huisarts gezondheidscentrum Beverwaard Rotterdam

Gezondheidscentrum Beverwaard zoekt

enthousiaste huisartsen

18 – 36 uur per week

die willen bijdragen aan de ‘Krachtige Basiszorg’ in onze wijk.

Gezondheidscentrum Beverwaard ligt in de Rotterdamse wijk Beverwaard in het zuidoosten van Rotterdam. Door de ligging en het vele groen heeft Beverwaard een dorpse sfeer, maar het is ook een kwetsbare wijk. De populatie van 12.000 inwoners is gemêleerd en relatief jong. De zorgconsumptie is hoger dan gemiddeld door multi problematiek zowel somatisch, psychisch als sociaal-maatschappelijk; regelmatig gepaard gaande met lage gezondheidsvaardigheden en/of taalachterstand.

Binnen het gezondheidscentrum werken circa 45 medewerkers, onder andere huisartsen, centrumassistenten, POH-S, POH-GGZ en een verpleegkundig specialist. Er is ook een apotheek en (kinder)-fysiotherapie. De huisartsenpraktijk is NHG geaccrediteerd. De omvang van de praktijken gezamenlijk is 10.500 patiënten, waarvoor op dit moment zes huisartsen met op naam ingeschreven patiënten en een ‘waarneempraktijk’ samenwerken. We werken met een spoedarts zodat de andere huisartsen niet voortdurend gestoord worden met spoedgevallen en -vragen. Wij zijn vanwege ingezette praktijkverkleining in verband met innovatieve trajecten en vanwege het a.s. vertrek van een vaste en waarnemende huisarts op zoek naar nieuwe collega’s; per direct en in de loop van 2019. Naast vaste huisartsen zoeken we ook een spoedarts.

Krachtige Basiszorg

Begin dit jaar zijn wij binnen ons gezondheidscentrum gestart met ‘Krachtige Basiszorg’. Krachtige Basiszorg is een vernieuwende, integrale aanpak in een kwetsbare wijk door alle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie tezamen. Krachtige Basiszorg richt zich proactief op de bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en met problematiek in meerdere leefdomeinen. Het doel is de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken en het aansluiten op de eigen kracht en regie van de inwoners. De 15 minuten consulten en een integrale werkwijze met het 4-Domeinen model helpen hierbij. Voor meer informatie zie www.krachtigebasiszorg.nl.
In aansluiting op het traject Krachtige Basiszorg zijn wij sinds begin dit jaar ook een intensievere samenwerking met het Maasstadziekenhuis aangegaan. Met als doel het opzetten en aanbieden van integrale populatiegerichte zorg voor de inwoners van Beverwaard. Concreet zijn we begonnen met het samen oppakken van thema’s als gezonde leefstijl, kinderen met SOLK en een goede overdracht rondom ontslag.

Jij…

 • wil graag meedenken en participeren in de verdere ontwikkeling van de innovatieve zorg binnen ons gezondheidscentrum;
 • bent gemotiveerd, flexibel, ondernemend, enthousiast en energiek;
 • vindt het leuk om je schouders te zetten onder een samenwerkingsthema of project;
 • beschikt over een stevige persoonlijkheid, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en goede communicatieve vaardigheden.

Wij…

 • bieden een eigen praktijk met patiënten op naam;
 • bieden een werkplek waar passie voor de best mogelijke zorg voor de patiënt voorop staat;
 • hebben een gemotiveerd team van professionele collega’s;
 • bieden een open en informele werkomgeving;
 • bieden de mogelijkheid om door te groeien in opleiden, onderzoek en management;
 • salariëring volgens de AHG-regeling minimaal € 6.057,- en maximaal € 7.126,- met o.a. een vast budget voor bij- en nascholing

Langdurige waarneming of praktijkhouderschap is eventueel ook bespreekbaar

Over ZONBOOG

Stichting ZONBOOG is actief in de regio Rijnmond met 9 gezondheidscentra, 4 apotheken, 3 fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Met 270 medewerkers wordt zorg geboden aan 65.000 patiënten. De centra bieden hoogwaardige en cliëntgerichte eerstelijnsgezondheidszorg op wijkniveau aan.

Reageren

Ben je enthousiast geworden en sluit jij aan op ons profiel? Dan ontvangen wij graag per mail jouw CV en een onderbouwing van je relevante ervaring. Emailadres: sollicitatie@zonboog.nl

Meer informatie

Wil je nadere informatie over de functie? Neem contact op met Corine Luijendijk, telefoon nummer 010-4799610 (te bereiken van maandag t/m woensdag). Ga naar www.zonboog.nl/gcbeverwaard/ voor meer informatie over het gezondheidscentrum.

#huisarts #gezondheidscentrum #rotterdam #haio #NHG #eerstelijnsgezondheidszorg #rijnmond #zonboog #beverwaard #krachtigebasiszorg

  Print artikel Naar boven