A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Waarnemend huisarts (Gezondheidscentrum Beverwaard)

Waarnemend huisarts (Gezondheidscentrum Beverwaard)

Waarnemend huisarts (3 dagen per week)
Verbindend en ontwikkelingsgericht

Gezondheidscentrum Beverwaard ligt in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Beverwaard is een kwetsbare wijk in het zuidoosten van Rotterdam. De zorgconsumptie is hoger dan gemiddeld door multiproblematiek zowel somatisch, psychisch als sociaal. Binnen het gezondheidscentrum werken de volgende disciplines: huisartsen, centrumassistenten, praktijkondersteuners somatiek en GGZ, (kinder)- fysiotherapeuten en Apotheek Beverwaard hoort ook bij het gezondheidscentrum. De huisartsenpraktijk is NHG geaccrediteerd. In totaal werken er bij het gezondheidscentrum circa 45 medewerkers en zijn er zo’n 10.500 patiënten ingeschreven. Binnenkort starten innovatieve trajecten rond populatiegerichte zorg en Krachtige Basiszorg. Het concept Krachtige Basiszorg behelst een intensieve samenwerking tussen de eerste lijn en het sociaal domein. Waarbij een 15 minutenspreekuur en een integrale werkwijze (met het 4Domeinen model) zal leiden tot een verbeterde kwaliteit van zorg, intensievere samenwerking in de wijk, tevredener patiënten en verminderde belasting van de zorgprofessionals.

Naast huisartsen in loondienst werken ook waarnemend huisartsen in het Gezondheidscentrum. Momenteel zijn wij op zoek naar een waarnemend huisarts, die zich voor een bepaalde periode wil verbinden aan het Gezondheidscentrum en die samen met de andere ‘vaste waarnemers’ een eigen groep patiënten bedient. Spreekt dit concept je aan en wil je (nog) niet in loondienst, maar wil je wél een relatie met je patiënten aan gaan, dan is dit de kans voor jou!

Reageren
Voor meer informatie kun je telefonisch contact op nemen met Marian van Roosmalen,
telefoonnummer 010- 4799600 of 06-15457833.
Informatie over het centrum kun je vinden op: www.zonboog.nl/gcbeverwaard.nl.

  Print artikel Naar boven