A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

ZONBOOG FUSIE: STEVIGE ZORGPARTNER IN REGIO ROTTERDAM

ZONBOOG FUSIE: STEVIGE ZORGPARTNER IN REGIO ROTTERDAM

Vanaf januari 2018 gaan de eerstelijnsorganisaties Stichting Zorg op Noord en Stichting Boog samen verder als ZONBOOG. Met negen gezondheidscentra, vier apotheken, vier fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en ICT wordt ZONBOOG in de Rotterdamse regio een stevige zorgpartner die geworteld is in de wijken.

ZONBOOG staat voor uitstekende gezondheidszorg: persoonlijk, dichtbij en onder één dak. We organiseren de eerste lijn en vergroten de samenhang tussen welzijn en zorg, in de wijk en in de regio. Profiterend van elkaars kennis en kunde kunnen de gezondheidscentra de persoonsgerichte zorg waar ZONBOOG voor staat verder ontwikkelen en verbeteren. Bestuurder Puck Fillekes: “In onze gezondheidscentra stemmen we de zorg af op de wijk en de buurt. Dat is belangrijk. Het aantal ouderen neemt toe. Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen. Dan is een huisarts met kennis van de wijk van belang, en ook dat de huisarts, de apotheek, de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige en het sociale team elkaar snel weten te vinden. Mensen kunnen dan snel en goed geholpen worden. Daarom werken in onze gezondheidscentra mensen graag samen voor de beste zorg in de wijk.”

ZONBOOG is een aantrekkelijke partner voor samenwerking. De fusie vergroot de ruimte om initiatieven te ontwikkelen. Het verbinden van eerste lijn, tweede lijn en sociaal domein, zowel in de wijk en als in de regio, is een van de belangrijke thema’s waar ZONBOOG zich sterk voor maakt. Een ander belangrijk thema voor 2018 is het versterken van de zorg voor kwetsbare ouderen.

De ruim 65.000 patiënten van ZONBOOG kunnen blijven rekenen op de zorg die zij gewend zijn. Wel zien zij straks op hun gezondheidscentrum het nieuwe ZONBOOG-logo verschijnen. De negen gezondheidscentra van ZONBOOG zijn Ommoord, Nieuwe Westen, Oosterflank, Rotterdam Noord, Nesselande, Berkel & Rodenrijs, De Volgerlanden, Zuiderkroon en Beverwaard.

Alles over de nieuwe organisatie is te vinden op zonboog.nl.

_____

Met vragen over de fusie kunt u contact opnemen met Matti van Veelen, medewerker communicatie, 010 421 49 72 of via [email protected].

  Print artikel Naar boven