A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Bestuurlijke fusie en aanstelling bestuurder BOOG-ZON

Bestuurlijke fusie en aanstelling bestuurder BOOG-ZON

De koepels van gezondheidscentra BOOG en ZON zijn per 1 april 2016 bestuurlijk gefuseerd.

Per 1 juni a.s. zal mevrouw P. Fillekes als nieuwe bestuurder van beide, bestuurlijk gefuseerde, organisaties starten. Mevrouw Fillekes is haar hele carrière actief geweest in verschillende sectoren van de zorg als betrokken en capabele professional, manager en bestuurder. Momenteel is zij Algemeen Directeur van “Huisarts en Zorg” in Gorinchem, bestaande uit een huisartsenpost, een facilitair bedrijf en zorggroepen.

De heer Heijs, interim bestuurder bij stichting BOOG zal, ter overbrugging tot de start van mevrouw Fillekes op 1 juni a.s., ook interim-bestuurder van ZON zijn.

De bestuurlijke fusie leidt tot meer kansen op het gebied van innovatie en substitutie waardoor het zorgaanbod zal verbeteren, tot minder overheadkosten en tot meer onderhandelingskracht richting Zorgverzekeraars en Gemeentes.

Namens de beide Raden van Toezicht,

Jan Heijs, interim bestuurder BOOG-ZON

  Print artikel Naar boven