A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Prijzen

Onze apotheektarieven voor 2019

Voor de uitgifte van medicijnen en te leveren zorg, hanteren wij onderstaande tarieven. Combinaties van verschillende zorgprestaties zijn mogelijk.

Tarieven

Terhandstelling 6,80 Geen aflevering  €  10,00 
Bereiding  €  20,40  Instructie  €  10,00 
Bijzondere bereiding  €  108,80  Medicatie review 125,00 
Week levering €  3,00  Farmaceutisch advies bij opname €  0,00 
1e Terhandstelling  €  13,60  Farmaceutisch advies bij ontslag  €  10,00 

Toeslag op uitgifte tarief

Wanneer wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren, berekenen wij het met hen afgesproken tarief dat afwijkend kan zijn van de hierboven genoemde tarieven.

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend. Tarieven zijn zonder BTW. Er worden binnen de apotheek drie BTW tarieven gehanteerd: 0%, 9% en 21%.

Ingangsdatum 1-1-2019