A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Medicatiebewaking

De computer van onze apotheek is gekoppeld aan (alle) apotheken en een groot aantal huisartsen in de nabije omgeving. Dat betekent dat wij gebruik kunnen maken van de/uw gegevens die bij andere apotheek zijn opgeslagen. Op deze wijze kunnen we zorgvuldige medicatiebewaking uitvoeren.

Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat uw privacy in onze apotheek is gewaarborgd. Alle apotheekmedewerkers hebben een beroepsgeheim.