A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aanbieden recepten

Wij gaan zorgvuldig om met uw recept en met uw geneesmiddelen. Zo wordt ieder recept vóór aflevering gecontroleerd. Daarom heeft het klaarmaken van uw recept tijd nodig.

Wij geven u hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten die wij uitvoeren rondom uw recept:

• controleren van de persoons-, recept- en verzekeringsgegevens;
• verwerken van een recept in het computersysteem;
• controleren of uw nieuwe geneesmiddelen veilig samengaan met de middelen die u reeds gebruikt of met de medische gegevens die wij van u kennen. Daarop ondernemen wij indien nodig actie in overleg met u, met de arts en/of intern met de apotheker;
• gereedmaken van de voorgeschreven middelen;
• laten controleren van de receptverwerking door een tweede assistente of de apotheker;
• verstrekken van informatiemateriaal bij het recept .

U kunt uw recept op verschillende manieren aanbieden bij onze apotheek:

• aan de balie, waarna wij uw recept direct klaarmaken en aan u meegeven;
• een herhaalrecept telefonisch via uw huisarts; indien dit op werkdagen voor 12.00 uur is aangevraagd, staat het de volgende werkdag na 15.00 uur voor u klaar;
• een herhaalrecept digitaal via onze website. Voor het afhalen geldt dezelfde werkwijze als bij rechtstreekse aanvraag via uw huisarts;
• ook kunt u uw recept naar ons faxen. Zorgt u er dan wel voor dat uw naam, adres en geboortedatum duidelijk op het recept staan vermeld. Tegen inlevering van het originele recept kunt u uw geneesmiddelen dan bij ons afhalen.