A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Afhalen na sluitingstijd

Medicijnlocker

Indien u niet in staat bent om tijdens werktijd uw medicijnen af te halen is er de mogelijkheid uw medicijnen af te halen uit een medicijnlocker. Dit is een klein kluisje die met een pincode opengaat. Het lockernummer en de pincode zullen via een SMS naar u worden verzonden.

Let op dat u bij het afhalen uit een locker het volgende intypt: [kluisnummer][ok][pincode]

Indien u uw medicatie wilt afhalen uit een locker kunt u bellen naar de apotheek of het bij de aanvraag van uw herhaalrecept op het bandje inspreken. Vergeet hierbij niet om een juist mobieletelefoonnummer door te geven.
Na ontvangst van de SMS dat uw medicatie gereed staat blijft het maximaal 3 dagen op u wachten, daarna wordt het uit de locker verwijderd en kunt u het aan de balie afhalen.

Helaas hebben de lockers een klein formaat en is het niet mogelijk incontinentiematerialen en andere bestellingen van grote omvang op deze manier af te halen.