A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Stages

Stages

Met het oog op de toekomst is de apotheek voor diverse opleidingen van apothekersassistente tot apotheker een stage bedrijf. We doen dit om op deze wijze zorg te dragen voor voldoende instroom in on ‘mooie’ vak.

Zomer 2019

we hebben deze zomer meegewerkt aan de JINC stages in de apotheek. Hierbij hebben jeugdigen kennis kunnen maken met de apotheek om zo tot een goede keuze voor hun vervolgopleiding op de middelbare school te kunnen kiezen. Binnenkort volgt hiervan een verslag op onze nieuws pagina.