A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Nieuws

Laatste nieuws Coranavirus

Meer informatie en advies over Coronavirus? 

klik hier

  • Landelijk Coronavirus informatienummer: 0800-1351
  • Huisartsen testen niet op het Coronavirus.

Nieuws

Terugroepactie Metformine

25 november 2020

Beste Klant,

Zoals u uit de media heeft vernomen is er een terugroepactie voor een aantal charges Metformine op patiëntniveau. Het betreft de Metformine van een drietal firma’s namelijk TEVA/Pharmachemie, Goodlife Pharma en Centrafarm. Uit onderzoek is gebleken dat deze charges mogelijk een te hoog niveau van de vervuiling NDMA (N-Nitrosodimethylamine) bevatten. Mocht u onverhoopt toch Metformine gebruikt hebben uit deze charges is de inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het RIVM van mening dat u een zeer klein gezondheidsrisico gelopen heeft en dat dit tegen de goede werking van Metformine opweegt. Met andere woorden het gebruik van Metformine is niet gevaarlijk geweest voor u. Wij vinden als beroepsgroep dat geneesmiddelen een goede kwaliteit moeten hebben en halen daarom deze charges toch bij u terug.

Wat doen wij als apotheek?
Wij zijn momenteel bezig om uit te zoeken wie de betrokken geneesmiddelen heeft gehad en wij zullen u actief benaderen. Uw huisarts, praktijkondersteuner en specialist worden door ons en onze beroepsgroep actief geïnformeerd.
Op het moment dat u de betrokken doosjes van de charge heeft gehad zullen we deze omruilen voor nieuwe medicijnen die deze vervuiling niet bevat. We verwachten dat we niet in een keer iedereen kunnen helpen, dus zullen we in eerste instantie voor 1 maand meegeven.

Hoe kunt u ons helpen?
Hier staat een link naar de site van IGJ waar de charges opstaan, deze kunt u thuis vast nakijken. Op deze manier kunnen wij samen deze terugroep actie goed uitvoeren.

Gebruikt u een vorm van weeklevering?
Onze leverancier zorgt voor de vervanging van de Metformine in de zakjes. Daar waar dit niet mogelijk is zullen wij als apotheek met uw voorschrijver overleggen over een geschikt alternatief.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact met ons op.
Het kan zijn dat door de extra telefoontjes we minder goed bereikbaar zijn, we vragen u dan om later terug te bellen of om uw vraag aan ons te mailen op [email protected]

Namens het apotheekteam,

Uw apothekers:
Mw J. Kruidhof,
Mw L. Jacobs,
Mw M. Schiefer

extra informatie is te vinden op:

de site van de KNMP en op apotheek.nl

Medicatiereviewgesprek

Vraagt u zich wel eens af of alles wat u slikt nog wel nodig is? Dan is een medicatiebeoordeling wellicht iets voor u. Een van de apothekers kijkt dan samen met u en/of uw mantelzorger naar uw medicatie. Wij kijken dan of de medicijnen nog passen bij u als persoon. Bij het ouder worden is het soms noodzakelijk om dingen aan te passen. Ook kunnen richtlijnen veranderen. Als het nodig is bespreken we eventuele wijzigingen met uw huisarts of specialist.

KNMP: Geen discussie over veiligheid Paracetamol

Persbericht 27-08-2020 | De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat voor de KNMP niet ter discussie. Dit blijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van 19 verschillende merken paracetamol 500 mg tabletten die zijn onderzocht op PCA. De detectiegrens van de gehanteerde bepalingsmethode in aanmerking genomen, is aangetoond dat geen van de onderzochte merken PCA bevatte.

KNMP: geen discussie over veiligheid paracetamol | Apothekersnieuws

Voorzitter Aris Prins van de KNMP: ,,Het onderzoek bevestigt onze eerdere uitspraken over het veilig gebruik van dit geneesmiddel. De mensen kunnen paracetamol gewoon blijven innemen. Voor de productie van paracetamol gelden zuiverheidslimieten, zoals deze voor alle geneesmiddelen aan de orde zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat het geteste materiaal in alle gevallen ruimschoots, met liefst minimaal een factor twintig, binnen de limiet is gebleven.”

Apotheek.nl

Buiten onzes openingstijden kunt u voor betrouwbare informatie over uw medicijn terecht op apotheek.nl
Wist u dat deze website nu al twee keer de award website van het jaar heeft gewonnen in de categorie gezondheid.
Op deze website kunt u ook filmpjes vinden die uitleggen hoe u bepaalde medicijnen moet gebruiken. Ook zijn er allerlei nuttige tips te vinden.

Oude geneesmiddelen retour

Sinds kort staat bij ons de Teva Retourbox.
Hierin kunt u uw restmedicatie en lege doordrukstrips weggooien. Het afval wordt vervolgens verzameld en gescheiden. Herbruikbare bestanddelen worden gerecycled.

Vraag ons om een gratis verzamelzakje. Hierin bewaart u thuis uw lege doordrukstrips en ongebruikte geneesmiddelen. Is het zakje vol? Dan kunt u het bij uw volgende bezoek aan de apotheek legen in de Teva Retourbox.

Naalden kunnen in een afgesloten container aan de balie afgegeven worden.

Spoel nooit uw ongebruikte medicijnen door de wc of gootsteen. Spoel glazen flesjes met geneesmiddelen niet om. En gooi medicatie nooit weg met het gewone huisvuil. Ook lege doordrukstrips zijn schadelijk.
Het is veiliger om overgebleven geneesmiddelen in te leveren. Zo weet u zeker dat u ze niet door elkaar haalt met de medicijnen die u nog wel gebruikt.

Wat is het heet in de Beverwaard!

Wist u dat het soms nodig kan zijn om tijdelijk iets aan te passen aan uw medicijngebruik bij hoge temperaturen?
Vraag het ons of kijk op www.apotheek.nl/themas/hitte-en-medicijnen
Apotheek.nl: informatie over medicijnen en gezondheid.

Uw medicijn niet beschikbaar?

Soms komt het voor dat het medicijn dat u gebruikt tijdelijk niet te verkrijgen is. Wij vinden dit net zo vervelend als u. Er is een app waarin u uw ervaringen met een medicijntekort kunt delen. Door uw ervaring toe te voegen worden fabrikanten, zorgverzekeraars en overheid gestimuleerd om in actie te komen.

JINC stages

Op 27 mei en 18 juni 2019 zijn in Apotheek Beverwaard twee bliksemstages verzorgd door het apotheekteam.

De bliksemstages worden georganiseerd in samenwerking met stichting JINC.

Deze stichting heeft als doel om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt door ze allerlei stages en trainingen aan te bieden.

Het team van Apotheek Beverwaard heeft aan twee groepen van basisschool de Parel en basisschool de Barkentijn mogen laten zien wat het vak van apothekersassistent inhoudt.

Wij hebben dit gedaan door de leerlingen zelf een crème te laten maken en ze zelf een recept in te laten brengen. Vervolgens moesten de leerlingen ook hun ‘medicijn’ aan elkaar afgeven zodat ook het baliewerk onder de aandacht kwam.

De leerlingen vonden de bliksemstages bij ons in de apotheek heel erg leuk. Wellicht hebben we er over een jaar of vijf een paar enthousiaste apothekersassistentes uit onze eigen wijk bij!

voor meer informatie over Jinc, kunt u op de volgende site terecht: https://www.jinc.nl/ons-werk/regio/rotterdam/